KABS City

Ambulant behandling med fokus på stofmisbrug

Info om KABS City

KABS City er et behandlingstilbud til dig, der har problemer med et brug af stoffer (hash, amfetamin, kokain eller ecstasy/MDMA).

Vores behandlingssted er for dig, som har brug for afvænning eller overvejer at reducere dit stofmisbrug. Vi støtter dig også, hvis du har brug for tilbagefaldsforebyggende støtte, da du måske allerede har nedsat dit misbrug eller helt er stoppet selv.

Det kan vi hjælpe med

Hos KABS City bliver du fra starten tilknyttet et tværfagligt team, der består af en socialrådgiver, pædagog, psykolog, sygeplejerske og læge.

Vores behandling tager udgangspunkt i individuelle samtaler og gruppetilbud, som hjælper dig med de problematikker, som du oplever i hverdagen.

Vi kan hjælpe dig, der:

 • ønsker at stoppe brugen af hash, kokain, MDMA/ecstasy, amfetamin eller andre feststoffer
 • har brug for afvænning
 • synes forbruget af stoffer skaber problemer
 • overvejer at droppe stoffer eller i det mindste reducere brugen
 • har brug for støtte fordi du allerede er holdt op med bruge stoffer

Adresse

Kirsten Walthers Vej 2, 2. sal
2500 Valby
Tlf: 45 11 76 36
Man-Fre: 9-14, Tor også: 14-16
Mail: kabs.city@glostrup.dk
Følg KABS City på Facebook

Åbningstider i afdelingen

Mandag: Kl. 8:00-15:30
Tirsdag: Kl. 8:00-19:30
Onsdag: Kl. 8:00-19:30
Torsdag: Kl. 8:00-19:30
Fredag: Kl. 8:00-14:00

Det sker når du starter i behandling

Hos KABS City skal dine ressourcer og udfordringer afdækkes. I fællesskab skal vi finde ud af, hvilke problemstillinger og behov du har.
Det sker ved samtaler med forskellige behandlere:

 • En indskrivningssamtale med læge og socialrådgiver
 • En sundhedssamtale med en sygeplejerske
 • En samtale med en psykolog
 • En samtale med vores psykiater (ved behov)
 • Introduktionsgruppe og/eller individuelle samtaler

Det er under samtalerne, at vi får et overblik over de behandlingsmuligheder, der er bedst til dig. Efterfølgende udarbejdes der en behandlingsplan i samarbejde med dig, som indeholder mål og aftaler for din behandling hos KABS. Dette sendes til sagsbehandleren i din kommune, da det er din kommune, der bevilger behandlingen og dermed betaler for, at du kan blive tilknyttet KABS. Din behandlingsplan bliver løbende evalueret og justeret sammen med dig, så forløbet hele tiden giver mening.

Behandlingens mange indsatser

Behandlingsplanen består af en række mål som vi sammen er blevet enige om at forfølge i din behandling. Der er ofte mange måder til at opnå målene i din behandlingsplan og det sker derfor gennem forskellige tilbud i afdelingen:

Vi har mange forskellige tilbud, som du kan benytte dig af. Vi tilbyder bl.a.: 

 • Terapeutiske forløb ved psykolog
 • Mindfullness
 • Sundhedstilbud
 • Sociale aktiviteter
 • Råd- og vejledning i forhold til lovgivning, uddannelse og/eller arbejdsmarkedsrettede aktiviteter
 • Råd- og vejledning om andre behandlingsmuligheder fx døgnbehandling
 • Pårørendetilbud

Faste Events i KABS City

kl. 13.00-15.00

Compassion-gruppe

Medfølelsesorienteret psykoterapeutisk gruppe med fokus på at udvikle egenomsorg og reducere skyld og skam ud fra en aktivering af deltagernes indre styrke, visdom og omsorg. Det centrale er at lære at være i nuet uden brug af rusmidler. Metodisk baserer tilbuddet sig på den evidensbaserede psykoterapeutiske tilgang Compassion-Focused Therapy.

Kl. 16.30-19.30

SAS-gruppe:

Har du forandringsønsker ift. dit forbrug/misbrug af stoffer og/eller alkohol? SAS-gruppen er et 16 ugers gruppeforløb, som konkret og målrettet hjælper dig til at opnå strategier og værktøjer til ophør eller reduktion. Vi analyserer risikosituationer, taler tilladelses-/stoptanker og sætter nye SMART-mål til hver uge. Alt dette med det formål, at du opnår DIT mål med behandlingen om enten at blive stoffri eller reducere dit forbrug.

Kl. 16.00-18.00

ACT-gruppe:

Acceptorienteret psykoterapeutisk gruppe med fokus på ikke at blive styret af tanker og følelser, men i stedet bevæge sig i retning af det, som er vigtigt for en i livet uden brug af rusmidler. Gruppetilbuddet baserer sig på den evidensbaserede psykoterapeutiske tilgang Acceptance & Commitment Therapy.

Kl. 16.00-18.00

Introgruppe:

Introgruppen er et tilbud til alle der lige er startet i behandling i KABS City. Gruppen forløber over 5 sessioner med forskellige temaer. I gruppen introduceres du blandt andet til nogle af de begreber og metoder, som anvendes i behandlingen i KABS City. Du introduceres desuden til det, at arbejde i gruppesammenhænge, fordele og ulemper ved stof og/eller alkohol brug/misbrug, samt det at arbejde med delmål.

Kl. 16.30-19.30

Selvværdsgruppe:

Har du lavt selvværd; oplever du et dårligt humør, savner du livskvalitet, føler du dig usikker eller utilstrækkelig, og benytter du rusmidler til at lægge en dæmper på disse følelser? Så er Selvværdsgruppen måske noget for dig.
Selvværdsgruppen er en terapeutisk gruppe, som er ledet af psykolog. Gruppen er en lukket gruppe på maks. 6 deltagere i alderen 18-30 år. I gruppen arbejdes der blandt andet med selvværd, kognitiv teori osv.

Kl. 10.00-12.00

Fredagsgruppe:

Du vil i denne gruppe have mulighed for at reflektere over egen proces, samle op på erfaringer fra ugen, samt arbejde med mestring af potentielle risikosituationer i løbet af weekenden. Der tages udgangspunkt i en kombination af den kognitive, narrative og løsningsfokuserede metode.

Brug for hjælp? Kontakt os