KABS Hvidovre

Helhedsorienteret og skadesreducerende behandling af opioidafhængighed

Info om KABS Hvidovre

KABS Hvidovre er et behandlingstilbud til dig, der har et stofbrug af heroin, metadon, contalgin, morfin eller andre opioider.

Vores behandlingssted vægter omsorg højt, og derfor er individuelle- eller gruppesamtaler altid en mulighed i vores afdeling. Derudover fokuserer vores afdeling på at styrke din evne til at klare dig selv gennem de ting, som du er god til og glad for i dit liv. Det betyder, at din behandling også skal have sammenhæng med din hverdag og dine ressourcer.

Som en af de fem steder i Danmark tilbyder KABS Hvidovre også lægelig behandling med heroin og med IV-metadon. Behandlingen forudsætter at lægerne i heroinklinikken vurderer at du kan profitere af tilbuddet. Så du skal snakke med dem først.

Åbningstider for IV-medicin (indgang C):

Heroinbehandling:
Mandag – søndag: kl. 9.00-11.00 og kl. 15.00 – 16.15
Metadonbehandling (IV):
Mandag – søndag: kl. 10.15 – 10.45
Telefontid alle hverdage mellem kl. 9.00-14.00, dog torsdag mellem  kl. 9.00-16.00

Adresse

Hvidovrevej 80D
2610 Rødovre
Tlf: 45 11 75 75
Man-Fre: 9:00-14:00, Tor også: 14:00-16:00
Mail: kabs.hvidovre@glostrup.dk
Følg KABS Hvidovre på Facebook

Åbningstider

Mandag: Kl. 9:00-12:00
Tirsdag: Kl. 9:00-13:00
Kl. 15:00-17:00
Onsdag: Kun efter aftale
Torsdag: Kl. 9:00-12:00
Fredag: Kl. 9:00-12:00

Det kan vi hjælpe med

Vores behandling tager udgangspunkt i emner, der er vigtige og interessante for dig. Det kan f.eks. være individuelle samtaler om sundhed med en sygeplejerske eller terapeutiske samtaler med en psykolog. Derudover kan vores gruppebehandling f.eks. omhandle samvær, øget trivsel eller sundhed.

I KABS Hvidovre arbejder vi helhedsorienteret og skadesreducerende.

Det betyder, at den medicinske og psykosociale behandling hænger tæt sammen og at vi har fokus på, at mindske og forebygge de skader et stofbrug kan føre med sig.

I Hvidovre afdeling fokuserer vi på at styrke det du er god til og glad for i dit liv og din evne til at klare dig selv.

Det betyder at behandlingen også skal hænge sammen med din hverdag på en god måde.

Det betyder også at vi støtter dig i at have en god kontakt til dit netværk/familie.

Det sker når du starter i behandling

Hos KABS Hvidovre skal dine ressourcer og udfordringer afdækkes. I fællesskab skal vi finde ud af, hvilke problemstillinger og behov du har.
Det sker ved samtaler med forskellige behandlere:

 • En indskrivningssamtale med læge og socialrådgiver
 • En sundhedssamtale med en sygeplejerske
 • En samtale med en psykolog
 • En samtale med vores psykiater (ved behov)

Det er under samtalerne, at vi får et overblik over de behandlingsmuligheder, der er bedst til dig. Efterfølgende udarbejdes der en behandlingsplan i samarbejde med dig, som indeholder mål og aftaler for din behandling hos KABS. Dette sendes til sagsbehandleren i din kommune, da det er din kommune, der bevilger behandlingen og dermed betaler for, at du kan blive tilknyttet KABS. Din behandlingsplan bliver løbende evalueret og justeret sammen med dig, så forløbet hele tiden giver mening.

Når behandlingen er i gang

I Hvidovre afdeling bliver du knyttet til et tværfagligt team, der består af socialrådgiver, pædagog og sygeplejerske. Til teamet er også knyttet en psykolog og en læge.

Teamet har, sammen med dig, ansvaret for den samlede sociale- og lægefaglige behandling.

I Hvidovre vægter vi omsorg højt og der er altid mulighed for at tale med en behandler. Behandlingen kan både indeholde gruppebehandling og individuelle samtaler.

Individuelle samtaler tager udgangspunkt i emner, der er vigtige for dig i forhold til din behandling og det du er glad for i dit liv.

Det kan også væresamtaler med en sygeplejerske om din sundhed, eller terapeutiske samtaler med en psykolog. Som noget nyt kan du også få behandling ved en fysioterapeut.

Gruppebehandling kan fx handle om samvær, øget trivsel og sundhed. Din behandling tager altid udgangspunkt i de mål, du har været med til at lave i behandlingsplanen.

I Hvidovre har vi bl.a.:

 • Angstgruppe
 • Familierådgivning
 • Kreativt værksted
 • Kvindegruppe
 • Bedre liv gruppe
 • Kropsbevisthedsgruppe
 • Mad og socialt samvær i caféen (daglig morgenmad, frokost flere gange om ugen)
 • Mindfullness
 • Motion og fysiske aktiviteter
 • NADA – øreakupunktur
 • Pårørendesamarbejde efter aftale
 • Socialrådgiverbistand (økonomi, uddannelse, forsørgelsesgrundlag, boligforhold mv.)
 • Sundhedssamtaler (fx om prævention, sund kost)
 • Sygepleje (fx vaccinationer, sårskift)
 • Tilbagefaldsforebyggende gruppe

 

Kommende events

Ingen Events

Brug for hjælp? Kontakt os