Borgeren i centrum

KABS KASA - specialiseret behandling af misbrug og psykiske problemer under samme tag.

Vi behandler mennesker med dobbeltdiagnoser

Mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for en dobbelt indsats. I KASA behandler vi både det enkelte menneskes misbrug af heroin, hash, kokain eller benzodiazepiner OG den psykiske sygdom fx ADHD, skizofreni, depression, personlighedsforstyrrelse eller svær angst.

Vores behandling er en palet af indsatser og aktiviteter, som er med til at skabe en så stabil og god tilværelse som muligt for den enkelte – tilrettelagt i tæt samarbejde med brugeren og hjemkommunen.

Stof hænder behandlingsformer

Vi arbejder også tæt sammen med andre vigtige aktører i brugerens netværk fx familien, egen læge, psykiatrisk afdeling og den kommunale forvaltning fx jobcentre.

10 hurtige om KASA:

 1. Vi er et tilbud i dagtimerne.
 2. Vi har mere end 10 års erfaring med at behandle mennesker med dobbeltdiagnoser.
 3. Vi har indgående kendskab til både det kommunale og psykiatriske system.
 4. Vi har cirka 30 brugere indskrevet ad gangen.
 5. Vi arbejder på at bringe misbruget til ophør eller nedbringe det.
 6. Vi indgår i et tæt samarbejde med brugerens hjemkommune og øvrige aktører
 7. Vi står altid til rådighed for sparring (og hvis KASA ikke er det rette tilbud, prøver vi altid at guide videre).
 8. Vi tilbyder efterværn efter afsluttet behandling.
 9. Vi har et hyggeligt hus i Glostrup med café, have og drivhus.
 10. Vores tilbud hører under § 101 i Serviceloven og Sundhedslovens § 142.


Kontakt os

Ring til os, hvis du vil vide mere om KASA og et eventuelt samarbejde.

Du kan også sende en mail på

Kabs.kasa@glostrup.dk


Anne Lentz tlf.:
(Afdelingsleder)


Ida Frid Darré  tlf.:
(Behandlingskoordinator)


Vi støtter og finder ressourcer

I KASA har vi ingen standardiserede forløb, men tager udgangspunkt i det menneske, der kommer ind ad døren. Vi afdækker målrettet brugerens ressourcer, udfordringer og ønsker.

Vores tværfaglige team fastlægger i samarbejde med brugeren og hjemkommunen målene for behandlingen. Sammen styrker vi brugerens evne til at mestre hverdagen og opnå et godt liv.

Behandlingen kan fx bestå af

 • Individuelle samtaler med psykolog, socialrådgiver eller misbrugsbehandler
 • kontakt til tandlæge eller læge
 • ledsagelse ved særlige behov
 • behandling af følgesygdomme
 • medicinadministration af både psykofarmaka og substitutionsmedicin
 • gruppebehandling og psykoedukation
 • miljøterapi

Caféen er hjertet

i KASA og bliver flittigt brugt af alle. I cafeen serveres der morgenmad og frokost, her bliver der malet, sunget, lavet mad og lyttet til oplæg om forskellige emner. Og her træner vi sociale færdigheder.


Vores faglighed

Vores team har stor erfaring fra både det kommunale og det psykiatriske system – og mere end ti års erfaring med at behandle dobbeltdiagnoser.

Behandlerteamet tæller bl.a. en psykolog, en socialrådgiver, fire sygeplejersker, en psykiater og en socialpædagog.

Fordi vi kun har cirka 30 brugere i behandling ad gangen, kan vi følge hvert enkelt menneske tæt og er hele tiden fokuseret på at skabe positiv udvikling.

Den typiske bruger

KASA’s brugere har typisk et mangeårigt misbrug og ubehandlede psykiske problemer bag sig. Mange brugere har svære somatiske følgeskader og svære kognitive/sociale udfordringer som fx at huske, at koncentrere sig og at indgå i sociale sammenhænge.

Brug for hjælp? Kontakt os