KABS Stjernevang

Behandling med fokus på bl.a. hash, kokain og MDMA og psykiske problemer

Info om KABS Stjernevang

KABS Stjernevang er et behandlingstilbud til dig, der kæmper med et stofmisbrug og psykisk sårbarhed. Det vil sige, at behandlingen både støtter dine ønsker om at forandre stofbruget og samtidig fokuserer på dit psykiske helbred.

Har du en psykiatrisk diagnose eller en psykisk sårbarhed og har du et forbrug af hash, kokain eller andre feststoffer, som du ønsker at ændre på? Så kan Stjernevang være noget for dig.

Vores behandlingssted er præget af en rar og rolig atmosfære med masser af plads. Vi fokuserer på at styrke din livskvalitet og din evne til at klare dig selv og din hverdag på en god måde. Derudover støtter vi dig også i at genskabe en god kontakt til dit netværk eller din familie.

Hos Stjernevang ved vi at der altid er en årsag til et problematisk forbrug af stoffer og at stof­ferne er løsningen på denne årsag. Stofferne kan være en hjælp til at overkomme generthed, kunne overvinde angst, nedsætte stress eller glemme problemerne i hverdagen.

Adresse

Kirsten Walthers Vej 2, Stuen
2500 Valby
Tlf: 45 11 75 25
Man-Fre: 9-14, Tor også: 14-16
Mail: kabs.stjernevang@glostrup.dk
Følg KABS Stjernevang på Facebook

Åbningstider i afdelingen

Mandag 08.00 -16.00
Tirsdag 08.00 – 19.00
Onsdag 08.00 – 19.00
Torsdag 08.00 – 19.00
Fredag 08.00 – 14.00

Dialektisk Adfærdsterapi i KABS Stjernevang (DAT)

KABS Stjernevang har lavet en serie podcasts, der beskæftiger sig med færdigheder inden for Opmærksomhed (Mindfulness), Hold-ud, Følelsesregulering og Relationer. Lyt med og bliv klogere!

Hør Anjas histore om rejsen ud af et stofmisbrug

Det kan vi hjælpe med

På Stjernevang ser vi på det hele menneske. Vi fokuserer på at styrke din livskvalitet og din evne til at klare dig selv og din hverdag på en god måde, ligesom vi støtter dig i at genskabe en god kontakt til dit netværk/familie.

 

I Stjernevang handler din behandling om dit forbrug af stoffer og din psykiske sårbarhed. Det vil sige, at behandlingen både støtter dine ønsker om at forandre stofbruget og samtidig fokuserer på dit psykiske helbred.

 

Behandlingen tager udgangspunkt i de problematikker, du oplever at have og vi samarbejder gerne med dem, der er i dit netværk. Det kan f.eks. være familie, venner, kolleger, egen læge, skolelærer, kommunalsagsbehandler og andre du vurderer relevante at inddrage i behandlingen.

Vejen til behandling i Stjernevang

Hvis du gerne vil i behandling i Stjernevang, skal du ringe til afdelingen og få en aftale.

Hvis du er i tvivl om du ønsker behandling, eller i tvivl om hvilken behandling vi kan tilbyde dig, så er du meget velkommen til at komme til et hilsemøde, og høre mere om behandlingen i Stjernevang.

Du kan også tale med din sagsbehandler eller kommunens misbrugskonsulent om hvilken behandling du har brug for, og så kan de vejlede dig.

I Danmark har alle ret til behandling af deres stofmisbrug og det er din kommune der skal betale for behandlingen. Når kommunen har truffet afgørelse om behandling, har du, som udgangspunkt, ret til at vælge hvor du ønsker at få misbrugsbehandlingen. Du kan altid tale med din kommune om ret til frit valg af behandling.

Kommende events

Ingen Events

Det sker når du starter i behandling

Hos KABS Stjernevang skal dine ressourcer og udfordringer afdækkes. I fællesskab skal vi finde ud af, hvilke problemstillinger og behov du har i forhold til din misbrugsbehandling.
Det sker ved samtaler med forskellige behandlere:

  • En indskrivningssamtale med socialrådgiver
  • En samtale med vores speciallæge i psykiatri
  • En samtale med en psykolog
  • En motivationsafklaringssamtale med misbrugsbehandler
  • En misbrugskortlægningssamtale med misbrugsbehandler (ASI)

Det er under samtalerne, at vi får et overblik over de problemstillinger der er i dit liv. Efterfølgende udarbejdes der en behandlingsplan i samarbejde med dig, som indeholder mål og aftaler for din behandling i Stjernevang. Din behandlingsplan bliver løbende evalueret og justeret sammen med dig, så forløbet hele tiden giver mening.

Når behandlingen er i gang

I Stjernevang tager behandlingen altid udgangspunkt i dit liv og dit ønske om forandring. Målet for behandlingen er ikke nødvendigvis at du skal blive stoffri, men at arbejde med og nå de mål vi finder frem til, sammen med dig, i løbet af behandlingen.

Hvor ofte du skal komme i afdelingen afhænger af hvilke mål du sætter dig for behandlingen og kan være alt fra én gang om måneden til flere gange om ugen.

Sammen med dig, bliver behandlingen sammensat af en kombination af individuelle samtaler, terapeutiske forløb og gruppebehandling. Vi har mange forskellige gruppetilbud (f.eks. motionsgruppe, angstgruppe, musik/kunstterapigruppe, mad- og netværksgrupper), som du kan benytte dig af, hvis det er interessant for dig. Behandlingen kan både foregå i afdelingen eller i dit nærmiljø.

I behandlingen vil du have mulighed for at tale med socialpædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, psykologer, kunst & musikterapeut og speciallæge i psykiatri.

Når du er indskrevet på Stjernevang, tales der ikke altid kun om forbrug af stoffer.

Vi oplever at forbruget af stoffer har en betydning for mange andre områder i dit liv, så vi taler også om; venner, uddannelse & arbejde, familie, følelser, hverdagen, kost & motion og meget mere.

Hos KABS Stjernevang bliver du tilknyttet et tværfagligt team, der består af socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, psykolog og speciallæge i psykiater. Teamet hjælper dig med at reducere eller stoppe dit stofbrug og giver dig redskaber til at håndtere psykiske problemer og evt. fastholde din stoffrihed.

 

“Jeg var selv med til at udarbejde målene for min behandling. Det var rigtig godt, så det blev i mit tempo. Jeg ville ikke bryde mig om, at gå i behandling, hvis jeg ikke vidste hvad der skulle ske og jeg ikke selv var med i det.”

– bruger om behandling på Stjernevang

“I Stjernevang får du også mulighed for at opleve et fællesskab med andre der er i samme situation som dig selv, og man kan finde forståelse for sine problemer og få en følelse af at der er andre der er i samme båd som én selv.”

– bruger om behandling på Stjernevang

Billeder fra Instagram

Brug for hjælp? Kontakt os