Benzodiazepiner

Benzodiazepiner er navnet på et lægemiddel og en gruppe præparater, som er angstdæmpende og sløvende. Det kan bruges til behandling af angst, uro, tankemylder, epilepsi og søvnbesvær.

Påvirkning

Benzodiazepiner fås i tabletform og optages hurtigt i blodbanerne. Det er forskelligt, hvor hurtigt de enkelte præparater optages i hjernen, og hvor længe de virker (jf. fedtopløselighed og halveringstid).

Som sovemiddel er det godt, at stoffet optages hurtigt og tilsvarende er hurtigt ude af kroppen næste morgen og skal det dæmpe angst, er det godt, hvis virkningen strækker sig over længere tid. Benzodiazepinerne påvirker musklerne og giver en følelse af afslappethed.

Har du brug for hjælp?

Et stofmisbrug kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder KABS individuelle behandlingsforløb.

Forløbet er skræddersyet til dine behov, og vi tager hensyn til dine ønsker. Tag det første skridt og start din behandling i dag.


Bivirkninger

Benzodiazepiner er effektfulde. De virker godt og hurtigt, men der udvikles også en fysisk og psykisk afhængighed, som kan være nok så stærk. Stoffet virker ved også at påvirke belønningssystemet i hjernen. Kombinerer man benzodiazepiner med alkohol får man en livsfarlig cocktail. Stofferne kan påvirke hinanden og øge hinandens effekt (synergisme), hvilket kan være helt ustyrligt og uforudsigeligt. Det kan variere fra menneske til menneske, og for den enkelte kan det påvirke rusen, hvordan man i øvrigt har det, og hvor belastet kroppen og psyken er før indtag. Interaktion kan opstå, når to stoffer indtages samtidigt og påvirker hinandens effekt. Det kan være, at det ene stof opløser det andet stofs effekt. Derfor er det altid vigtigt at oplyse til lægen, hvis man bliver behandlet for én ting, hvis lægen skal ordinere noget andet – også selvom man plejer at tage stoffet med god effekt.

Benzodiazepiner bruges også som sidemisbrug. Det vil sige, at det optræder i kølvandet på et andet stof, som er primær-stof. Fx kan en person på ecstasy/kokain (centralstimulerende stoffer, som tidligere nævnt) have brug for akut, at kunne falde til ro og hvile ud. Det kan også være, at benzodiazepinerne skal bruges sammen med heroin, fordi det forstærker heroinens effekt. Der er markante bivirkninger udover afhængigheden og de komplekse kemiske blandinger, der kan opstå, hvis man blander stofferne. Kroppen kan blive forgiftet, hvilket kan ende i bevidstløshed, som er livsfarlig.

Abstinens-symptomer kan opstå, hvis man brat holder op med benzodiazepiner. Det kan vise sig som kramper og stærk kropsligt ubehag, depression og kan endda forringe præstationsevnen, give forøget angst og evt. psykose samt generelt forøgede symptomer, som dem man netop ønskede at dæmpe.

KABS behandling af benzodiazepiner

Et voksende forbrug eller misbrug af benzodiazepiner sammen med andre stoffer kan behandles. Benzodiazepiner benyttes typisk sammen med andre stoffer eller i tilknytning til psykiske symptomer (og psykiatriske diagnoser). Det er vigtigt at få behandling til det primære problem/misbrug for, at kunne planlægge langsom nedtrapning af benzodiazepiner sammen med din læge. KABS har erfaring med problematisk brug af benzodiazepiner på mange fronter og i tilknytning til mange forskellige stoffer. KABS arbejder tværfagligt, og der er læger og sundhedsfagligt personale til at håndtere brugen og mængden af benzodiazepiner, når disse er et led i benhandlingen.

KABS’ læger undgår at starte angstbehandling op med benzodiazepiner for ikke at skabe flere langtidsbrugere. En eventuel nedtrapningsplan på grund af et allerede etableret misbrug kræver et godt og tæt samarbejde med den ordinerende læge, og igangsættes kun, hvis lægen regner med, at brugeren vil prøve at følge planen. Nedtrapningen hjælper ikke, hvis man samtidig køber ekstra fra det illegale marked. Hvis en bruger kommer i misbrugsbehandling for andre stoffer sker det nogle gange, at vedkommende kan slippe benzodiazepinerne uden nedtrapningsplan, da pillerne så ikke længere skal bruges til at komme ned efter en rus eller til at forstærke en rus.

Det er værd at huske, at benzodiazepiner påvirker ens evne til at køre bil på samme måde som alkohol. Det er kun med meget få undtagelser, at man må føre motorkøretøj, når man har indtaget benzodiazepiner.

Brug for hjælp? Kontakt os