Gamma-hydroxybutyrat GHB

GHB (gamma-hydroxybutyrat) kaldes også ”fælgrens” eller ”fantasy” og indtages vanligvis i flydende form. Væsken er almindeligvis klar, farveløs og smagsneutral og sælges i små flasker, der kaldes ”hætter”.

Påvirkning

GHB i små doser kan virke afslappende, og du kan blive opstemt og opleve en stærk følelse af lykke og velvære. GHB i større doser er stærkt sløvende og medfører risiko for pludselig bevidstløshed. GHB er svær at dosere, da der kun er en lille forskel på den mængde, der giver dig en rus og den, der giver dig en forgiftning. GHB’s virkningsvarighed er mellem 1,5-4 timer.

Effekterne kan også opnås, hvis man indtager GBL (Gamma-butyrolakton) eller BDO (1,4 butanediol) som konverteres til GHB i organismen.

Har du brug for hjælp?

Et stofmisbrug kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder KABS individuelle behandlingsforløb.

Forløbet er skræddersyet til dine behov, og vi tager hensyn til dine ønsker. Tag det første skridt og start din behandling i dag.


Overdosis, forgiftning og afhængighed

At indtage GHB er forbundet med en væsentlig risiko for overdosis. Det hænger sammen med, at mængden mellem rus og overdosis er meget lille (ca. 0,1  til 0,3 gram).

Overdosis med GHB kan give hovedpine, kvalme og opkastninger, åndedrætsbesvær og bevidstløshed.

Forgiftning med GHB viser sig ved forvirringstilstand (konfusion) og sløvhed gående mod dyb søvn og bevidstløshed – og herefter død. Risikoen herfor forstærkes, hvis GHB blandes med alkohol eller andre sløvende midler.

Hvis man bruger GHB regelmæssigt, kan man udvikle afhængighed og være nødt til at tage GHB mange gange i døgnet for at undgå abstinenser. Ofte vil du vågne en eller flere gange om natten og tage GHB for at undgå abstinenser. GHB-abstinenser viser sig som indre uro, angst, søvnproblemer og ubehag. Hvis abstinenserne udvikler sig uden der gives medicinsk behandling, er der risiko for krampeanfald og død.

KABS behandling af GHB

Afhængighed af GHB skal behandles!

Du kan kontakte KABS, hvis du ønsker behandling for GHB-misbrug. Behandlingen foregår på vores afdeling Stjernevang og består af en kombination af medicinsk og social behandling, der tilrettelægges i samarbejde med dig.

Hvis du har udviklet afhængighed af GHB, vil du opleve at få abstinenser hvis du undlader at tage GHB. GHB-abstinenser kan være livstruende. Derfor er det vigtigt at du sammen med en læge planlægger hvordan abstinenserne skal behandles, INDEN du stopper med at tage GHB. Ofte er det nødvendigt at blive indlagt på hospital til behandling af abstinenserne, og KABS har samarbejde med hospitalerne herom. Når du er kommet godt igennem de første dages mest alvorlige abstinenser, kan KABS overtage den videre nedtrapning af den medicinske abstinensbehandling.

Brug for hjælp? Kontakt os