Sådan kan du blive behandlet

Behandling af et stofmisbrug kan foregå med forskellig intensitet alt efter problemstillinger og behov. Forskellige mennesker har forskellige problematikker og forskellige behov – derfor tilbyder vi flere forskellige typer behandling

Heroinbehandling

Lægeordineret heroin kan være vejen væk fra et hektisk gadeliv Heroinbehandling er til personer, som trods substitutionsbehandling forsat har et…

Læs mere

Hjemmebehandling

Det Udkørende Team Hos KABS tilbyder vi hjemmebehandling til dig, der har særlige problemer og behov, som gør at du…

Læs mere

Dagbehandling

Personligt touch på din behandling Hvad er problematisk for dig, og hvad vil du gerne selv opnå med behandlingen? Dette skal…

Læs mere

Ambulant behandling

Hvad er ambulant behandling? Ambulant behandling er lægelig behandling, som ikke kræver at du er indlagt under behandlingsforløbet. Formålet med…

Læs mere

Døgnbehandling

KABS hjælper med at finde det rigtige døgntilbud KABS har uddannet en gruppe nøglepersoner, der har særlig viden om de…

Læs mere

Anonym behandling

Hvad er anonym behandling? Tilbuddet om anonym behandling er til dig, der er i arbejde eller i gang med en…

Læs mere
Brug for hjælp? Kontakt os
Corona virus og KABS’ beredskab KABS har indført et Corona beredskab for at begrænse smitterisiko for brugere og medarbejdere. Det betyder, at du kun kan fremmøde i KABS, hvis du har en aftale om det med en behandler. Vores beredskabsafdelinger er indtil videre KABS Gentofte tlf. 4511 7626 og KABS Hvidovre tlf. 4511 7575. Her er kun åbent for opstart af behandling og medicinudlevering efter aftale. KABS KASA 4511 7555 laver telefonisk behandling og hjemmebesøg min 2 gange ugentligt. KABS City 4511 7636 laver telefonisk behandling og hvis du har brug for at fremmøde, så mødes vi i KABS Gentofte. KABS Stjernevang 4511 7525 laver telefonisk behandling og hvis du har brug for at fremmøde, så mødes vi i KABS Gentofte. Hvis du er i behandling i KABS og smittet med Corona-virus eller tror du er smittet så skal du ringe til din afdeling. Så skal vi nok hjælpe dig! Alle afdelinger har telefontid mandag til fredag fra 9-14. Vi følger corona-situationen løbende og tilpasser behandlingen, hvis det bliver nødvendigt. Følg med på www.kabs.dk eller på vores facebookside KABS Behandlingscenter
+