Ambulant behandling

Ambulant behandling er lægelig behandling, som ikke kræver at du er indlagt under behandlingsforløbet. Formålet med den ambulante behandling er, at du skal kunne udfolde dig med størst mulig livskvalitet.

Hvad er ambulant behandling?

Ambulant behandling er lægelig behandling, som ikke kræver at du er indlagt under behandlingsforløbet. Formålet med den ambulante behandling er, at du skal kunne udfolde dig med størst mulig livskvalitet i det livsmønster, som du lever efter. Der kan på denne måde sagtens arbejdes med dit ønske om stoffrihed, egen bolig, at kunne forsørge dig selv og se din familie og venner. Indtil dine behandlingsønsker helt eller delvist kan indfries, skal vores behandlingsindsats mindske de belastninger, som forhindrer dette.

Behandlingen fokusere på personlig håndtering af nye, svære og truende situationer – både individuelt og socialt. Summen af din måde at håndtere disse situationer udgør dine samlede kompetencer på det psykosociale område.


Har du brug for hjælp?

Et stofmisbrug kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder KABS individuelle behandlingsforløb.

Forløbet er skræddersyet til dine behov, og vi tager hensyn til dine ønsker. Tag det første skridt og start din behandling i dag.


Hvem varetager behandlingen?

Behandlingen kaldes et grundforløb, fordi den baserer sig på de mest nødvendige samtaler indenfor social behandling. Den ambulante behandling foregår hos KABS Gentofte eller Hvidovre, hvor du er tilknyttet et tværfagligt team, der som udgangspunkt består af socialrådgiver, pædagog og sygeplejerske. Teamet har ansvaret for din samlede sociale behandling, dvs. planlægning, evaluering, dokumentation og kommunikation med kommunen og andre samarbejdspartnere.

Forløbet tager udgangspunkt i din behandlingsplan, og består af individuelle samtaler og gruppeaktiviteter.

Hvad består behandlingen af?

Den ambulante behandlingsindsats er baseret på et ligevægtsprincip, der opererer med, at ethvert menneske indeholder en række belastninger og sårbarheder, og en række ressourcer og kompetencer. Hvis summen af sårbarheder og belastninger overstiger summen af ressourcer og kompetencer, kan mennesket ikke alene overkomme de udfordringer og stressmomenter, som er en del af enhver tilværelse. KABS hjælper dig derfor med at genopbygge ligevægten mellem belastninger og ressourcer med følgende tiltag:

  • 2-4 behandlingsaktiviteter pr. måned – evt. tilrettelagt som et intensivt behandlingsforløb i den første periode og et mindre intensivt forløb herefter.
  • Gruppeaktiviter som omfatter f.eks. motion, stof- og psykoedukation, mindfulness, kvindegruppe, angstgruppe og TBF-gruppe (tilbagefaldsgruppe).
  • Afdelingerne serverer morgenmad dagligt og frokost flere gange om ugen. Du kan sågar komme dagligt, da det er med til at skabe en hverdag med rytmer og rutiner for dig
Brug for hjælp? Kontakt os