Dagbehandling

Dagbehandlingen består af gruppebehandling, som suppleres med individuelt tilrettelagte samtaler og aktiviteter. Udover fokus på stofmisbruget ser vi også på langsigtede mål.

Personligt touch på din behandling

Hvad er problematisk for dig, og hvad vil du gerne selv opnå med behandlingen? Dette skal du overveje, da du selv har indflydelse på, hvordan din behandling tilrettelægges i KABS. Vi tager udgangspunkt i dig og dine behov, da alle mennesker er forskellige.

Vi har etableret 8 til 10 forskellige gruppetilbud, som har forskellige problemstillinger i fokus. Det varieres ud fra hvilke grupper, som vi tilbyder, da vi justerer tilbuddene efter hvem, der går i vores dagbehandling og hvilke problemstillinger og ønsker, der er. Det er derfor individuelt hvilke gruppetilbud og hvilke individuelle ydelser, der er i de enkelte dagbehandlingsforløb.


Har du brug for hjælp?

Et stofmisbrug kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder KABS individuelle behandlingsforløb.

Forløbet er skræddersyet til dine behov, og vi tager hensyn til dine ønsker. Tag det første skridt og start din behandling i dag.


Individuelle problemstillinger & behov

Før du starter i dagbehandling, laver vi en grundig udredning sammen med dig. Derfor finder vi sammen ud af hvilke behov og problemstillinger, der er vigtige at have fokus på, så vi kan opfylde dine ønsker med behandlingen.

Formålet med udredningen er blandt andet at belyse, hvad en stoffrihed eller stofreduktion skal bruges til set i et fremadrettet perspektiv. Stoffrihed/reduktion bliver derved en metode til at opnå noget andet som f.eks. job og familie.

Hvad består dagbehandlingen af?

Dagbehandlingen består af gruppebehandling hos KABS City, som suppleres med individuelt tilrettelagte samtaler og aktiviteter. Udover fokus på stofmisbruget ser vi også på langsigtede mål, som eksempelvis er rehabilitering i forhold til skole, uddannelse, arbejdsmarked og/eller etablering af kontakt til sundt netværk/familie. Målet med gruppebehandlingen er at støtte dig i din udviklingsproces med henblik på at opnå og fastholde en stoffri tilværelse eller at opnå dine egne mål for behandlingen. Dagbehandlingen består således minimum i:

  • Gruppebehandling minimum tre gange om ugen fra kl. 8.30-13.30
  • En individuel tematiseret og rådgivende samtale hver uge, som er målrettet dine behov og relevante problematikker
Brug for hjælp? Kontakt os