Døgnbehandling

I særlige tilfælde er det bedst, at du kommer væk fra de vante rammer og i et intensivt behandlingstilbud på behandlingssteder, hvor du også bor. Det hedder døgnbehandling, som foregår på eksterne behandlingsteder.

KABS hjælper med at finde det rigtige døgntilbud

KABS har uddannet en gruppe nøglepersoner, der har særlig viden om de forskellige dag- og døgnbehandlingssteder, som vi samarbejder med. Det betyder, at hver afdeling i KABS har 1- 2 socialrådgivere, der er nøglepersoner, og som har et særligt ansvar som tovholder i forhold til den, der skal i døgnbehandling, kommunen og døgnbehandlingsstedet.

Døgnmedarbejderne er ansvarlige for at udarbejde indstillingen til kommunerne, følge op og fører tilsyn i den eksterne behandlingsperiode. I nogle tilfælde er det også nøglepersonen, som sørger for den individuelle forberedelse til det eksterne behandlingsforløb.

KABS følger løbende op på dag- og døgnbehandlingssteder for at sikre, at de lever op til gældende kvalitetskrav. Det handler bl.a. om behandlingsstedets ideologi, målgruppe, personalesammensætning og uddannelse, organisatoriske forhold, læge-/sundhedsfaglighed.


Har du brug for hjælp?

Et stofmisbrug kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder KABS individuelle behandlingsforløb.

Forløbet er skræddersyet til dine behov, og vi tager hensyn til dine ønsker. Tag det første skridt og start din behandling i dag.


Døgnbehandling – her bor du i en tid

Når du kommer i døgnbehandling, opholder du dig på det valgte behandlingssted hele døgnet. Ofte er formålet med døgnbehandling at blive stoffri, men det kan også handle om stabilisering eller reducering af stofbruget. Det kan også handle om omsorgsbehandling.

Døgnbehandling er en intensiv behandlingsform, og kan være relevant, hvis vores ambulante behandlingsmuligheder ikke er nok. KABS samarbejder med en række eksterne samarbejdspartnere, som tilbyder intensive behandlingsforløb, hvor målet kan variere fra stabilisering til stoffrihed. Du kan læse mere om de overordnede forskelle længere nede på siden.

Døgntilbud har forskellige behandlingstilgange

Døgn- og dagbehandlingsstederne er forskellige. De har forskellige tilbud, men er også forskellige i tilgang og speciale:

  • Socialpædagogiske/terapeutiske behandlingssteder
  • Minnesota inspirerede behandlingssteder
  • Specialbehandling, dvs. forhold og stedets fysiske rammer

Du kan altid ringe og få mere at vide om hvilke behandlingssteder KABS samarbejder med, og hvordan KABS kan hjælpe dig med at komme i behandling.

Brug for hjælp? Kontakt os