Psykiatri og misbrugsbehandling under samme tag

KABS KASA – specialiseret behandling af mennesker med dobbeltdiagnose

Er du i kontakt med et menneske med misbrug og psykiske udfordringer – og er du i tvivl om, hvad du skal gøre? Så ring til os.

Vi behandler mennesker med dobbeltdiagnoser

Mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for en dobbelt indsats. I KASA behandler vi både det enkelte menneskes misbrug af heroin, hash, kokain eller benzodiazepiner OG den (ofte ubehandlede) psykiske sygdom fx ADHD, skizofreni, depression, personlighedsforstyrrelse og svær angst.

Vores dagbehandling består en palet af indsatser og aktiviteter, som er med til at skabe en så stabil og god tilværelse som muligt for den enkelte – tilrettelagt i tæt samarbejde med brugeren, hjemkommunen og andre vigtige aktører i netværket.

Vi arbejder også tæt sammen med andre vigtige aktører i brugerens netværk fx familien, egen læge, psykiatrisk afdeling og den kommunale forvaltning fx jobcentre.

Fakta om KASA:

kasa facade
 • Vi har erfaring med at behandle mennesker med dobbeltdiagnoser i mere end 10 år.
 • Vi har indgående kendskab til både det kommunale og psykiatriske system.
 • Vi arbejder tæt sammen med vigtige aktører i brugeres netværk og står altid til rådighed for sparring.
 • Vi har cirka 30 brugere indskrevet ad gangen.
 • Vi har åbent i dagtimerne
 • Vi har et hyggeligt hus i Glostrup – med café, have og drivhus.


Kontakt os

Ring til os, hvis du vil vide mere om KASA og et eventuelt samarbejde.

Du kan også sende en mail på

Kabs.kasa@glostrup.dk


Anne Lentz tlf.:
(Afdelingsleder)


Ida Frid Darré  tlf.:
(Behandlingskoordinator)


Vi støtter og finder ressourcer

I KASA har vi ingen standardiserede forløb, men tilrettelægger i samarbejde med brugeren et individuelt behandlingsforløb med fokus på ressourcer, udfordringer og ønsker om forandring.

Behandlingen kan fx bestå af

 • Individuelle samtaler med psykolog, socialrådgiver eller misbrugsbehandler
 • kontakt til tandlæge eller læge
 • ledsagelse ved særlige behov
 • behandling af følgesygdomme af langvarigt misbrug
 • medicinadministration af både psykofarmaka og substitutionsmedicin
 • gruppebehandling og psykoedukation
 • miljøterapeutisk café

Caféen er hjertet

I KASA og bliver flittigt brugt af alle. I cafeen serveres der morgenmad og frokost, her bliver der malet, sunget, lavet mad og lyttet til faglige foredrag. Cafeen er også dér, hvor vi træner sociale færdigheder.


Vores faglighed

KASAs team har stor erfaring fra både det kommunale og det psykiatriske system.

Behandlerteamet tæller blandt andet en psykolog, en socialrådgiver, fire sygeplejersker, en psykiater og en socialpædagog.

Fordi vi kun har cirka 30 brugere i behandling ad gangen, kan vi følge hvert menneske tæt og være med til at finde hurtige løsninger på akutte problemer.

I det hele taget gør vi os umage i KASA med at gøre stedet trygt og rart for alle.

Den typiske bruger

Den typiske bruger i KASA har et mangeårigt misbrug og ubehandlede psykiske problemer bag sig. Typisk ses svære somatiske følgeskader og et stærkt nedsat kognitivt og socialt funktionsniveau.

Brug for hjælp? Kontakt os