Stoftest

Tag testen – har du et stofmisbrug?

Start testen

Stoftest

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 • Tag testen - har du et stofmisbrug?
  Giver dit brug af stoffer problemer?  Det kan være svært at vurdere om brugen af stoffer kan føre til problemer. Det hænger nemlig sammen med flere ting. Hvor meget stof der indtages, hvor hurtigt, hvor ofte det indtages og hvorfor. Addiction Research Foundation i Canada har udviklet en test for stofafhængighed (DAST10) baseret på dit forbrug af stoffer. DAST10 anvendes i hele verden og er en internationalt valideret screening for stofafhængighed.

  Kilde: Journal of Substance Abuse Treatment 2006, Errol Yudko m.fl.: A comprehensive review of the psychometric properties of Drug Abuse Screening TestSundhedsstyrelsen og DSAM 2010 Klinisk vejledning for almen praksis – spørg til alkoholvaner.

  Tag testen og få mere viden om dit stofbrug. Testen er anonym.

  Testen består af 10 spørgsmål som du kan besvarer her på siden. Dine svar bliver gemt, men kan ikke tilknyttes dig som person på nogen måde. Du har mulighed for at downloade dit testresultat på resultatsiden. Dine besvarelser omregnes til en score der fortæller om dit stofbrug kan give dig problemer:

  Score 0 betyder at der ikke er et problem

  Scores 0-2 betyder at der tale om en lille risiko ved dit stofbrug som du bør være opmærksom på og nedbringes

  Scores 3-5 betyder at der er tale om et forbrug som du kan være afhængig af og bør udredes og behandles

  Scores fra 6 og mere betyder at du har et betydeligt eller skadeligt forbrug med tydelige tegn på afhængighed som bør udredes og behandles
Corona virus og KABS’ beredskab KABS har indført et Corona beredskab for at begrænse smitterisiko for brugere og medarbejdere. Det betyder, at du kun kan fremmøde i KABS, hvis du har en aftale om det med en behandler. Vores beredskabsafdelinger er indtil videre KABS Gentofte tlf. 4511 7626 og KABS Hvidovre tlf. 4511 7575. Her er kun åbent for opstart af behandling og medicinudlevering efter aftale. KABS KASA 4511 7555 laver telefonisk behandling og hjemmebesøg min 2 gange ugentligt. KABS City 4511 7636 laver telefonisk behandling og hvis du har brug for at fremmøde, så mødes vi i KABS Gentofte. KABS Stjernevang 4511 7525 laver telefonisk behandling og hvis du har brug for at fremmøde, så mødes vi i KABS Gentofte. Hvis du er i behandling i KABS og smittet med Corona-virus eller tror du er smittet så skal du ringe til din afdeling. Så skal vi nok hjælpe dig! Alle afdelinger har telefontid mandag til fredag fra 9-14. Vi følger corona-situationen løbende og tilpasser behandlingen, hvis det bliver nødvendigt. Følg med på www.kabs.dk eller på vores facebookside KABS Behandlingscenter
+